Face-to-Face - onderzoek binnen de Master Film

Er wordt een voortdurend beroep op de moderne mens gedaan om zichzelf te profileren; op Facebook, Google Hangout en bij fysieke meet-ups. We kijken daarbij via de ander naar onszelf. Hoe regisseren we deze presentabele kant van onszelf eigenlijk? En welke overwegingen maken we daarin?

In de installatie Face-to-Face stellen vier mensen zich aan de toeschouwer voor via een scherm. Op een tweede scherm kijken ze met de toeschouwer mee en uiten ze hun bedenkingen over hun eigen presentatie.

Presentatie Face-to-Face in het EYE filmmuseum